Hliník

O výrobě hliníku

Proces výroby hliníku se skládá ze dvou nezávislých úkonů. Prvním je příprava čistého oxidu hlinitého, především z bauxitu a druhým je elektrolytická výroba hliníku. Je známo ještě několik možných zpsobů výroby, avšak elektrolýza je ekonomicky nejvýhodnější a navíc je již velmi dobře zvládnuta. Současná světová produkce čistého hliníku elektrolýzou činí 25 mil. tun ročně.

Prvními lidmi, kteří si nechali (nezávisle na sobě) výrobu hliníku pomocí elektrolýzi patentovat byli Francouz Paul Héroult a Američan Charles Hall bylo to roku 1886. Stojí za zmíňku, že tento způsob se s menšími úpravami používal až do nedávné doby.

Díky prudkému vývoji počítačových technologií došlo až v posledních letech k velkým změnám v elektrolýze hliníku, kterým je např. aplikace a průběžné zdokonalování automatického řízení procesu elektrolýzi. Centrální dávkování a propracovanější systém kontroly procesu jsou vlastnosti, kterými disponuje moderní elektrolyzér. Počítačem řízený systém automaticky podle nastavených parametrů ovlivňuje elektrolýzu během jejího průběhu například těmito způsoby : nastavení vzdálenosti katoda-anoda, nebo změnou koncentrace oxidu hlinitého a fluoridu hlinitého v koupeli.

V zásadě existůjí dva typy elektrolyzérů - se Söderbergovými anodami a s předem vypálenými anodami. Z důvodu lepší proudové účinnosti a nižší produkce emisí je upřednostňována varianta s předem vypálenými anodami.

Hliník nelze vyrobit elektrolýzou z vodních roztoků. To je dáno tím, že se jedná o velmi neušlechtilý a lehký kov. Proto k jeho výrobě užíváme roztavených solí, především kryolitu Na3AlF6, do kterého se vloží oxid hlinitý a přídavky na úpravu vlastností elektrolytu, nejčastěji na bázi fluoridů, chloridů sodíku, hořčíku, vápníku, litia apod.

Elektrolýza hliníku probíhá v tzv. elektrolyzérech. Jedná se o elektrolyzní pec. Uzavřený systém jehož dno je tvořeno uhlíkovou katodou. Do pece se přidá roztavený kryolit o teplotě cca 960 °C a potom je ponořena uhlíková anoda. Následně se přidává v pravidelných intervalech oxid hlinitý, který je vlivem elektrického proudu rozkládán na čistý hliník stékající na dno ke katodě a kyslík oxidující uhlíkovou anodu. Během tohoto procesu jsou spotřebovávány anody, zatímco elektrolit zůstává. Dále jsou doplňovány jen modifikátory.

V pravidelných časových intervalech je z důvodu opotřebení nezbytné vany elektrolyzních pecí vybourat a znovu vyzdít.

Pokud potřebuje přemístit větší množství plechu, doporučujeme využít jeřáb.

Regály ze společnosti euro-regaly.cz Vám dovedou udělat pořádek ve vašich skladech i prodejnách, ale hodí se i na uskladnění hliníku a hliníkových plechů.

Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.